SOUS s.r.o.

STAVBY, OPRAVY A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.

Zimní údržba vozovek

 • odstraňovaní sněhu radlicemi
 • posyp vozovek chemickým a interním materiálem

Více...

Letní údržba vozovek

 • vysprávky vozovek asfaltovou směsí za horka
 • frézování vozovek
 • opravy vozovek tryskovou metodou
 • souvislé opravy vozovek (pokládka asfalt. směsí finišerem)
 • zalívání spár za studena
 • kosení travních porostů
 • hloubení příkopů
 • čištění krajnic strojně

 

Více...

Stavební práce

 • opravy a rekonstrukce mostů
 • rekonstrukce vozovek
 • oprava a výstavba opěrných zdí
 • opravy a výstavba silničních propustků

 

 

Více...

Dopravní značení

 • svislé DZ
 • velkoplošné svislé DZ
 • vodorovné DZ

 

Více...

Ocelová svodidla

 • opravy a zřízení

 

Více...

 

Politika integrovaného systému managementu

Vedení společnosti si plně uvědomuje, že kvalita, minimální negativní dopad na životního prostředí, prevence vzniků úrazů a bezpečnost práce všech zaměstnanců při provádění podnikatelské činnosti jsou podmínkou úspěšného působení společnosti na stavebním trhu. Vedení společnosti přijalo Integrovanou politiku a zavázalo k jejímu plnění všechny zaměstnance firmy.

V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 vytvořit, dokumentovat, uplatňovat, udržovat a zlepšovat integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu a managementu BOZP pro dosažení maximální spokojenosti zákazníků s produkty společnosti Stavby, opravy a údržba silnic s.r.o.

 Více o Certifikaci ISO...